SONIC ACTS ZOEKT EEN STAGIAIR(E) COMMUNICATIE (English below) Periode: september of oktober 2020 t/m maart 2021 Kantoordagen: 3 of 4 dagen (in overleg), kantoor gevestigd in Paradiso Amsterdam Stagevergoeding: €200 bruto per maand voor 4 dagen per week (op basis van €250 bruto voor een fulltime aanstelling) Sonic Acts organiseert komend cultureel seizoen een groot aantal activiteiten op het snijvlak van kunst, technologie, muziek en wetenschap. Dit omvat onder andere Progress Bar, lezingen, workshops, nieuwe kunstwerken en producties in opdracht, performances, residenties en online programma’s. Het programma loopt door gedurende het gehele jaar, met een intensivering rond de periodes eind november 2020 en februari 2021. Sonic Acts, in 1994 opgericht om een podium te bieden aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van elektronische en digitale kunst, heeft als interdisciplinaire kunstorganisatie in Amsterdam bekendheid verworven met het Sonic Acts Festival en de Sonic Acts Academy. Buiten deze events om is het een toonaangevend platform voor internationale projecten, onderzoek en talentontwikkeling en geeft het opdracht tot het maken van nieuw werk en coproducties. Het vormt de hub voor een netwerk van kunstenaars, curatoren en kritische denkers van over de hele wereld. Sonic Acts is een kleine organisatie en als stagiair(e) zal je een volwaardig lid van het team zijn. Houd er rekening mee dat dit een werkstage is. Een stage bij Sonic Acts biedt je de kans om veel ervaring en inhoudelijke kennis op te doen op het gebied van marketing en communicatie in een dynamische werkomgeving. De stage vindt plaats van september of oktober 2020 t/m eind maart 2021 voor 3 of 4 dagen in de week. Werkzaamheden Als stagiair(e) ben je de rechterhand van het communicatieteam. Dit geeft je een goed inzicht in het gehele proces. Je werkt mee aan het zichtbaar maken van de activiteiten en het bereiken van publiek en deelnemers. Taken kunnen onder andere bestaan uit: • Beheer van het archief zowel digitaal als in print; • Up-to-date houden van de websites; • Content planning en creatie voor websites en sociale media; • Voorbereiden digitale nieuwsbrief; • Coördinatie van de webshop; • Meedenken over (online) marketingacties; • Opvragen van communicatiemateriaal bij artiesten en management; • Praktische ondersteuning zoals het notuleren bij vergaderingen, opvragen van offertes, bestellen van materialen, maken van timetables, banners en signage; • Communicatieondersteuning op locatie tijdens activiteiten. Vereisten • Je hebt een HBO of universitair denkniveau; • Je weet van aanpakken, bent stressbestendig en je kunt zelfstandig werken; • Je hebt affiniteit met Sonic Acts en haar disciplines (kunst, muziek, wetenschap, technologie); • Je schrijft en spreekt correct Engels (Sonic Acts communiceert met name in het Engels); • Je bent handig met social media zoals Facebook, Twitter, Instagram en YouTube; • Ervaring met grafische programma’s als Adobe Illustrator en Photoshop en HTML is een pre; • Ervaring en/of opleiding op het gebied van communicatie en marketing zijn een pre; • Je woont in Amsterdam of omstreken; • Er wordt van je verwacht dat je flexibel bent: onze activiteiten vinden ook tijdens het weekend of in de avond plaats, en de werktijden passen zich aan aan de activiteiten en drukte. Wil jij de nieuwe stagiair(e) communicatie zijn? Sonic Acts hecht waarde aan diversiteit en inclusie binnen de organisatie en heeft de intentie een team te creëren met een variëteit aan achtergronden en perspectieven. We nodigen dan ook iedereen van harte uit om te solliciteren. Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk 29 juni 2020 naar Charlotte Schultz, via charlotte[at]sonicacts[.]com. Vragen? Neem dan ook contact op met Charlotte. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. ENGLISH SONIC ACTS IS LOOKING FOR AN INTERN COMMUNICATIONS Period: September or October 2020 to March 2021 Office days: 3 to 4 days per week (in consultation) located in Paradiso Amsterdam Internship allowance: €200 gross per month for 4 days per week (based on €250 gross for a full-time appointment) Sonic Acts will organise a large number of activities at the intersection of art, technology, music and science during the coming cultural season. These include Progress Bar, lectures, workshops, new commissioned artworks and productions, performances, residencies and online activities. The programme continues throughout the year, intensifying around the end of November 2020 and February 2021. Sonic Acts is an interdisciplinary arts organisation based in Amsterdam. Founded in 1994 to provide a platform for new developments in electronic and digital art forms, Sonic Acts has gained prominence with its international festival as well as the intervening Sonic Acts Academy. Beyond its events, Sonic Acts is a leading platform for international projects, research and the commissioning and co-production of new artworks, and is a hub for a global network of artists, curators and critical thinkers. With a focus on talent development, it facilitates artist residencies, publications and year-round activities. Sonic Acts is a small organisation and, as an intern, you will be a complete member of the team. Please note that this is an internship; an internship at Sonic Acts offers you the opportunity to gain lots of experience and gain substantive knowledge in the field of marketing and communication in a dynamic working environment. The internship will take place from September or October 2020 until the end of March 2021 for 3 to 4 days per week. Activities As an intern, you are the right hand of the communication team, giving you a good insight into the entire process. You participate in making the activities of Sonic Acts visible in order to reach the audience and participants. Tasks can include: • Management of the archive, both digitally and in print; • Keeping the websites up to date; • Content planning and creation for websites and social media; • Preparing digital newsletter; • Coordination of the webshop; • Suggesting ideas for (online) marketing campaigns; • Requesting communication materials from artists and artist management; • Practical support such as taking minutes during meetings, requesting quotes, ordering materials, and making timetables, banners and signage; • On-location communication support during activities. Requirements • You have a college- or university-level of thinking; • You know how to get things done, are stress-resistant and can work independently; • You have an affinity with Sonic Acts and its disciplines (art, music, science and technology); • You write and speak fluent English (Sonic Acts communicates mainly in English); • You are adept at social media, such as Facebook, Twitter, Instagram and YouTube; • Experience with graphic design software such as Adobe Illustrator and Photoshop as well as HTML is an advantage; • Experience and/or training in the field of communication and marketing is an advantage; • You live in Amsterdam or the surrounding area; • You are expected to be flexible; our activities also take place during the weekends or in the evening and the working hours adjust to the activities and circumstances. Do you want to be the new communications intern? Sonic Acts wishes to strengthen diversity and inclusivity within the organisation and is intent on building a team that represents a variety of backgrounds and perspectives. Send your CV and motivation letter to Charlotte Schultz by 29 June 2020 at the latest via charlotte[at]sonicacts[.]com. For any questions, please also contact Charlotte. Acquisition to this vacancy is not appreciated.

This site uses cookies.